Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại tp.hcm

0
1647

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại tp.hcm

Về việc thực hiện xếp hạng cơ sở lưu trú hay thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch là do tổ chức; cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được coi như là một trong những tiêu chí để người sử dụng dịch vụ lựa chọn; cơ sở kinh doanh dịch vụ khi có nhu cầu sử dụng và việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Căn cứ pháp lý về thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

 • Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
 • Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu; chế độ thu; nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại tp.hcm
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại tp.hcm

Trình tự thực hiện thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Sở Du lịch/Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Sở Du lịch/Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch chủ trì; phối hợp với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch thẩm định và ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

 • Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
 • Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;
 • Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng; chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý; trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều kiện để được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Về địa điểm kinh doanh khách sạn:

 • Phải được xây dựng cách bệnh viện; trường học ít nhất 100m căn cứ ranh giới giữa hai cơ sở .
 • Khách sạn không được nằm trong hoặc liền kề khu vực quốc phòng, an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ theo quy định hiện hành.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của khách sạn:

 • Khách sạn phải có quy mô từ 10 buồng ngủ trở lên.
 • Khách sạn phải có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn tối thiểu 1 sao trở lên.
 • Đáp ứng các quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại tp.hcm
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại tp.hcm

Dịch vụ thực hiện thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

 • C.A.O Tư vấn thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh khách sạn và được phép tại trụ sở; do Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp cho khách hàng;
 • C.A.O Tư vấn thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm; tư vấn quy trình chế biến tại khu vực bếp; hướng dẫn hồ sơ và đăng ký tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; khám sức khỏe theo thông tư quy định; đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.
 • C.A.O Tư vấn thủ tục và hướng dẫn doanh nghiệp làm biên bản nghiệm thu PCCC.
 • C.A.O Tự vấn và đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự tại cơ quan nhà nước;
 • Sau khi có đầy đủ các giấy phép con như đã nêu; C.A.O hoàn tất hồ sơ cuối cùng là  xin giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn và nộp tại Sở Du Lịch; chúng tôi thay mặt Doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước; theo dõi hồ sơ và thông báo cho doanh nghiệp ngày đoàn đến thẩm định khách sạn; đại diện doanh nghiệp tiếp đoàn và lấy giấy chứng nhận giao cho doanh nghiệp

Liên hệ dịch vụ thực hiện thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Để doanh nghiệp được hoạt động và kinh doanh nhà nghỉ khách sạn theo đúng quy định pháp luật, doanh nghiệp cần phải thực hiện đủ các loại giấy phép con, mỗi tỉnh thành, thành phố đều có quy định và tiêu chuẩn xin giấy phép riêng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các giấy phép kinh doanh khách sạn tại tp.hcm hãy liên hệ ngay với chúng C.A.O Media  qua hotline 0908 024 161 để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

LEAVE A REPLY