Hướng dẫn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

0
196

Hướng dẫn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Áp dụng theo thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) đối với sản phẩm; hàng hoá được sản xuất trong nước để xuất khẩu và quản lý CFS đối với sản phẩm; hàng hoá nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ vào pháp lý

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm; hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định; chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định; chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
Hướng dẫn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Hướng dẫn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Trình tự đăng ký xin giấy chứng nhận lưu hành tự do

 • Đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan thẩm quyền cấp CFS; theo quy định tại Điều 9 của Quyết định số 10/2010/QĐ-TTgngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp CFS cho cơ quan thẩm quyền cấp CFS.

Hồ sơ đề nghị cấp CFS gồm:

 • Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ; (theo mẫu quy định tại Phụ lục  II.a của Thông tư này).
 • Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn; hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 • Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).

Thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

 • Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS; cơ quan thẩm quyền cấp CFS thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS nêu rõ những nội dung cần điều chỉnh; bổ sung; hoàn thiện hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu chưa đầy đủ; không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân; tổ chức bổ sung; hoàn thiện hồ sơ.
 • Trường hợp sản phẩm; hàng hoá không đáp ứng điều kiện để cấp CFS như quy định tại Điều 4 Thông tư này; cơ quan thẩm quyền cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS; nêu rõ lý do về việc không cấp CFS cho các sản phẩm đã đề nghị cấp CFS.
 • Trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó; cơ quan thẩm quyền cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất hoặc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực thực hiện. Chi phí kiểm tra do người đề nghị cấp CFS chi trả.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này:

 • Công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận hồ sơ (đối với hồ sơ được gửi trực tiếp).
 • Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS; cơ quan thẩm quyền cấp CFS sẽ cấp Giấy chứng nhận CFS (theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu). Giấy chứng nhận CFS có hiệu lực tối đa 2 năm kể từ ngày cấp.

Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Xin giấy phép lưu hành tự do như sau:

 • Tư vấn quy định pháp lý về vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép lưu hành;
 • Tư vấn điều kiện cấp giấy phép lưu hành sản phẩm;
 • Tư vấn các trường hợp được cấp lại giấy phép lưu hành sản phẩm;
 • Tư vấn hồ sơ – tài liệu chuẩn để tiến hành xin cấp giấy phép lưu hành sản phẩm
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác;
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, C.A.O Media sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin cấp giấy phép lưu hành sản phẩm cho khách hàng;
 • Đại diện Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy lưu hành sản phẩm tại cơ quan chức năng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo tình hình, kết quả hồ sơ đã nộp đến Quý doanh nghiệp;
 • Đại diện nhận Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm và giao cho Quý doanh nghiệp.
Hướng dẫn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Hướng dẫn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Xem thêm:

>>>> Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do

>>>> Xin giấy phép CFS sản phẩm nông sản xuất khẩu

>>>> Tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cà phê

>>>> Thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do bột cà ri

>>>> Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do trong 2 ngày

Liên hệ dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do

Trên đây là những thông tin về việc xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm xuất khẩu thuộc quản lý của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn. C.A.O Media mong rằng sẽ giúp doanh nghiệp phần nào có thêm những lưu ý thiết thực trong việc xin thực hiện xin giấy chứng nhận để xuất khẩu sản phẩm. Để được hỗ trợ tư vấn thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do CFS cho sản phẩm một cách tốt nhất; vui lòng liên hệ 0908 024 161 chúng tôi sẽ hướng dẫn; và thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm cho khách hàng với thời gian nhanh chóng và chi phí hợp lý nhất.

LEAVE A REPLY