Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

0
167

Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói; chứa đựng thực phẩm khi có yêu cầu của đơn vị sản xuất trong nước để xuất khẩu.

Hồ sơ đề nghị cấp Health Certificate cho 01 (một) lô hàng

 • Đơn đề nghị cấp Health Certificate theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật) hoặc các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn theo quy định (đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật), thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận. (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
 • Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CPngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate
Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Trình tự cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đề nghị cấp Heath Cerfificate nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện).
 • Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Health Certificate, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ, vào Sổ tiếp nhận và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này phải xem xét, cấp Health Certificate theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09, Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

Trường hợp thu hồi cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Health Certificate giả mạo giấy tờ.
 • Health Certificate được cấp cho lô hàng xuất khẩu mà sản phẩm thực phẩm thuộc lô hàng đó không phù hợp với tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật đã công bố áp dụng (nếu có).
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của sản phẩm thực phẩm đó bị thu hồi (nếu có).
 • Health Certificate được cấp không đúng thẩm quyền của bộ y tế.
Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate
Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Quy định thu hồi giấy chứng nhận y tế Health Certificate

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Health Certificate ban hành văn bản thu hồi Health Certificate và gửi cho tổ chức; cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận.
 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản thu hồi; tổ chức, cá nhân được cấp Health Certificate phải nộp lại giấy chứng nhẫn đã cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp không thể thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và gửi thông báo đến cơ quan hải quan.

Xem thêm:

>>>>  Mẫu giấy chứng nhận health certificate tại việt nam

>>>> Thực hiện xin giấy chứng nhận y tế- health certificate

Liên hệ dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

C.A.O MEDIA xây dựng xin cấp giấy chứng nhận HC (Health Certificate) phù hợp theo quy định. Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; giàu kinh nghiệm trong ngành; nhiệt tình và năng động. CAO Media cam kết mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn hiệu quả nhất.

Để biết quy trình cũng như mẫu giấy chứng nhận Health Certificate chính xác nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi 0908 024 161 để được tư vấn miễn phí về quy định; thủ tục và cung cấp dịch vụ.

LEAVE A REPLY