Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

0
202

Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo thông tư 38/2018 quy định việc thực hiện xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã quy định rõ các thủ tục, trình tự thực hiện, và thành phần hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm như sau.

Thành phần hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Theo Mẫu 1 Thông tư số 26/2012/TT-BYT).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở);
 • Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
 • Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản; phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
 • Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm
Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Trình tự thực hiện xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm thẩm xét hồ sơ; thẩm định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận như sau:

Thẩm xét hồ sơ:

 • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;
 • Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ; nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung; hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ hủy hồ sơ.

Thẩm định cơ sở:

Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền;

Cấp giấy chứng nhận:

 • Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này (Mẫu 4);
 • Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm; và phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 60 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước;
 • Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để giám sát ;và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm
Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem thêm:

>>>>  Các trường hợp không thuộc diện phải cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

>>>> Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian bao lâu

>>>> Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

Liên hệ dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chúng tôi không chỉ đơn thuần là làm thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mà còn hướng dẫn cho quý khách hàng sắp xếp bố trí cơ sở vật chất, hướng dẫn luật an toàn thực phẩm. Các kỹ năng cần có; các giấy tờ liên quan, để khi xin được giấy phép an toàn thực phẩm. Và đi vào hoạt động dù không có chúng tôi cơ sở vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm; đó là điều chúng tôi quan tâm.

Vui lòng liên hệ 0908 024 161 để được chúng tôi tư vấn; hỗ trợ về dịch vụ cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh và hỗ trợ hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng tại TP.HCM!

LEAVE A REPLY