Thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại tp.hcm

0
1720

Thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại tp.hcm

Mỗi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi; có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có quyền thành lập đăng ký hộ kinh doanh; khi kinh doanh hoạt động có địa chỉ cố định; sử dụng không quá 10 lao động.

Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
  • Khi tiếp nhận hồ sơ; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc; kể từ ngày nhận hồ sơ,
  • Nếu sau năm ngày làm việc; kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại tp.hcm
Thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại tp.hcm

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến; kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất; nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Quy định đặt tên hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

  • Loại hình “Hộ kinh doanh”;
  • Tên riêng của hộ kinh doanh.
  • Tên riêng phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và phát âm được.
  • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
  • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.
Thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại tp.hcm
Thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại tp.hcm

Liên hệ dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh

Chúng tôi không chỉ đơn thuần là làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Mà còn thực hiện các giấy phép con khác khi khách hàng có nhu cầu như giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmgiấy phép an ninh trật tựgiấy phép phòng cháy chữa cháy ….

Vui lòng liên hệ 0908 024 161 để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ đăng ký kinh doanh tại các quận ở TP.HCM.

LEAVE A REPLY