Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP

0
766

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP

Theo quy định tại Nghị định số 15 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm (ATTP); thay thế cho Nghị định 38 yêu cầu từ ngày 1/7/2019; các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm chức năng phải thực hiện xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP. Vậy giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt – GMP là gì? Trình tự thực hiện ra sao? C.A.O Media mời khách hàng tham khảo bài viết sau nhé.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP

Trình tự thực hiện xin giấy chứng nhận GMP

 • Bước 1: Cơ sở lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 ;của Chính phủ và nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Cục An toàn thực phẩm;
 • Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định; tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở; lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ
 • Bước 3: Trong trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu; cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thời gian cấp Giấy chứng phận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Bước 4: Trong trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở không đạt yêu cầu; Đoàn thẩm định ghi rõ nội dung không đạt yêu cầu trong biên bản thẩm định để cơ sở khắc phục. Sau khi khắc phục; cơ sở gửi thông báo kết quả khắc phục bằng văn bản đến Đoàn thẩm định. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kết quả khắc phục; đoàn thẩm định có trách nhiệm xem xét để trình Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

Thành phần hồ sơ xin giấy chứng nhận GMP

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất kinh doanh tương ứng.
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe ;theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ;
 • Sơ đồ các khu vực sản xuất và dây chuyền sản xuất (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Danh mục các thiết bị chính được sử dụng tại cơ sở (có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP

Yêu cầu cơ sở đủ điều kiện thực hành sản xuất như sau

 • Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất; lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố; an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng;
 • Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao; được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP; về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan.
 • Hệ thống nhà xưởng; thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế; xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng; theo nguyên tắc một chiều.
 • Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ; tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng; lưu thông phân phối hàng hóa
 • Áp dụng các biện pháp kiểm tra; giám sát trong quá trình sản xuất để phòng; tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo.
 • Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện; quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập;
 • Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng; trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu.
 • Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại; thu hồi sản phẩm; hoạt động tự kiểm tra; thực hiện theo quy trình và ghi chép; lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này.

Liên hệ dịch vụ xin giấy chứng nhận GMP

Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0908024161 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP cho cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tp.hcm.

LEAVE A REPLY