Thủ tục tự công bố chất lượng bánh trung thu

0
370

Thủ tục tự công bố chất lượng bánh trung thu

Hiện nay theo nghị định 15/2018/NĐ-CP Chính phủ cho phép các đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về chất lượng, các cơ quan chức năng thực hiện công tác hậu kiểm. Theo đó, các sản phẩm bánh trung thu sẽ thực hiện tự công bố chất lượng bánh trung thu theo mức an toàn mà Bộ Y tế đã ban hành; ngưỡng giới hạn an toàn với các sản phẩm an toàn, trong đó có sản phẩm bánh kẹo, bánh trung thu với các chỉ tiêu về kim loại nặng, vi sinh nằm trong giới hạn cho phép.

Lưu ý khi thực hiện tự công bố sản phẩm

Tự công bố về chất lượng và an toàn nhưng không có nghĩa doanh nghiệp thích công bố thế nào thì công bố. Công bố ở ngưỡng an toàn phải nằm ở dưới ngưỡng an toàn mà Bộ Y tế đã ban hành với các nhóm sản phẩm.

Thủ tục tự công bố chất lượng bánh trung thu
Thủ tục tự công bố chất lượng bánh trung thu

Việc tự công bố chất lượng bánh trung thu thực hiện như sau:

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng; hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân . Và nộp 01 (một) bản qua đường bưu; điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Hồ sơ tự công bố chất lượng bánh trung thu

Thủ tục tự công bố chất lượng bánh trung thu
Thủ tục tự công bố chất lượng bánh trung thu

Thời gian thực hiện tự công bố sản phẩm

  • 05 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ hợp lệ; kết quả sẽ được lưu trữ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận

Liên hệ dịch vụ kiểm nghiệm và công bố sản phẩm trọn gói

C.A.O MEDIA xây dựng hồ sơ tự công bố phù hợp theo quy định. Cùng với đội ngũ chuyên nghiệp; giàu kinh nghiệm trong ngành; chuyên viên trẻ; nhiệt tình và năng động. CAO Media cam kết mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn hiệu quả nhất.

Để biết thêm các thủ tục kiểm nghiệm; tự công bố chất lượng bánh trung thu hay các thủ tục xuất khẩu; các thao tác tra cứu kết quả tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi 0908 024 161 để được tư vấn miễn phí về quy định, thủ tục và cung cấp dịch vụ.

LEAVE A REPLY