Thực hiện tự công bố dầu thực vật theo quy định

0
340

Thực hiện tự công bố dầu thực vật theo quy định

Dầu thực vật, dầu ăn là loại gia vị cần thiết thường dùng hằng ngày để món ăn thêm hấp chất lượng dầu ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng các sản phẩm trước khi được tung ra thị trường phải thực hiện kiểm nghiệm và tự công bố dầu thực vật theo quy định như sau.

Thực hiện tự công bố dầu thực vật theo quy định
Thực hiện tự công bố dầu thực vật theo quy định

Hồ sơ tự công bố dầu thực vật theo quy định

 Cách xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm

 • Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT ngày 19/12/2007; về việc ban hành quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
 • QCVN 8-3:2012/ BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7597:2013 cho các loại dầu thực vật
Thực hiện tự công bố dầu thực vật theo quy định
Thực hiện tự công bố dầu thực vật theo quy định

Quy định xử phạt vi phạm tự công bố dầu thực vật

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 • Không thực hiện thông báo, đăng tải; niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Không nộp 01 bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Không lưu giữ hồ sơ đã tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Tài liệu bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ tự công bố sản phẩm không được dịch sang tiếng Việt; và không được công chứng theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 • Sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm đã hết hiệu lực;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm không đầy đủ chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn; tiêu chuẩn tương ứng hoặc không phù hợp quy định của pháp luật;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm không được chỉ định hoặc không được công nhận phù hợp ISO 17025;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm không phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

 • Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn; tiêu chuẩn; quy định của pháp luật tương ứng hoặc mức công bố hoặc mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm không có bản tự công bố sản phẩm;
 • Nội dung yêu cầu về an toàn thực phẩm tự công bố không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng hoặc không phù hợp quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

 • Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

C.A.O Media hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tự công bố dầu thực vật theo quy định nhanh chóng, chính xác và đảm bảo nộp hồ sơ thành công cho khách hàng với chi phí cạnh tranh nhất. Gọi C.A.O 0908.024.161 để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

LEAVE A REPLY