Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

0
1023

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam, khi tác giả, chủ sở hữu tác tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả nhưng vì lý do khách quan như bị mất, bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu thì có thể yêu cầu xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trình tự xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được thực hiện như sau:

Cơ quan thực hiện

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Bản quyền tác giả
 • Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trình tự thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu xin đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn nêu rõ lý do và hồ sơ xin đổi lại hoặc cấp lại. Đơn và hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Cục Bản quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền
 • Cục Bản quyền có thẩm quyền cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Thành phần hồ sơ

 • Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu 01 theo quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006).
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Lưu ý

Tờ khai và các tài liệu trên phải được làm bằng tiếng Việt; và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn; Các văn bản là bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Dịch vụ xin cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận bản quyền tác giả trọn gói:

 • Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác giả;
 • Đại diện quý khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả;
 • Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợp
 • Thay mặt quý khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận  Đăng ký bản quyền tác giả
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có)

Liên hệ dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả trọn gói

Vui lòng liên hệ 0908 024 161 để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ đăng ký mới và xin cấp lại giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho bao bì nhãn mác; logo; tên thương hiệu; tác phẩm âm nhạc; sách; truyện…

Đến với C.A.O Media Chúng tôi không chỉ đơn thuần là làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Mà còn hỗ trợ khách hàng kiểm tra; tra cứu miễn phí tác phẩm cần đăng ký cho khách hàng. Hướng dẫn khách hàng cách sửa thay đổi theo đúng quy định. Thay mặt và đại diện khách hàng nộp và lấy giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho khách hàng.

LEAVE A REPLY