Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong 3 ngày

0
611

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong 3 ngày

Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật; có nhu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh ;trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp theo quy định pháp luật.

Trình tự thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 • Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.

+ Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận; doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong 3 ngày
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong 3 ngày

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
 • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên cho công các công ty từ 2 thành viên trở lên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau.
 • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
 • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong 3 ngày
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong 3 ngày

Căn cứ thủ tục pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Liên hệ dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chúng tôi không chỉ đơn thuần là làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Mà còn thực hiện các giấy phép con khác khi khách hàng có nhu cầu như; giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmgiấy phép an ninh trật tựgiấy phép phòng cháy chữa cháy ….

Vui lòng liên hệ 0908 024 161 để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ đăng ký kinh doanh tại các quận ở TP.HCM.

LEAVE A REPLY